Mikromidas multimedia er et enkeltmannsforetak i Oslo drevet av Brodd Nesset siden 1999. Her har jeg produsert mindre og mellomstore video, media og design-prosjekter for blant andre Trolltech, Norges musikkorps forbund, Oslo jazzfestival med flere. Jeg har arbeidet profesjonellt med multimedia siden 1997, og var med fra starten av i Didac i 2000 og fram til 2011. Didac er ledende innen e-læring for deler av bedriftsmarkedet. Mikromidas tar oppdrag primært for kulturlivet. Jeg skriver litt om kultur her: blogg.brodderi.no

Her er mitt første CD-coverdesign:

Foto Kristin Evjenth, valgt ut og etterbehandlet på forskjellig vis av meg. Litt god gammel fotofikling (folk som egentlig ikke var der) i bildet under:

And now something totally different: Såpe. Trenger De et produktbilde? Bildet under er fra en serie for Nordiske renholdspordukter, og er en type standard produktbilde av "hva som helst" som jeg kan ta hjemme for en rimelig pris.

Om meg:

Utdannet musiker og pedagog i Oslo, og arbeidet fra 1987 delvis frilans, med undervisning og med ungdom på Grünerløkka i over ti år, før jeg begynte som multimediautvikler.

Fra høsten 2011 var jeg student i Bø i Telemark, hvor jeg tok en mastergrad i Kulturstudier. I min avhandling undersøkte jeg museums-sektoren, med utgangspunkt i utstillingen Mind Gap av Robert Wilson, som sto på Norsk Teknisk Museum i 2011 og 2012.

Gjennom min utdanning og arbeidserfaring har jeg opparbeidet en en allsidig kompetanse som inneholder:
- Praktisk erfaring i kulturarbeid med unge mennesker
- Tekniske ferdigheter med digital medieteknologi
- Prosjekterfaring generelt og innenfor kulturlivet
- Engasjement og kompetanse innenfor kulturpolitikk.

Mitt hovedinteressefelt er innenfor kultur og samtidskunst i vid forstand.

Ta kontakt!

email: brodderi@gmail.com
 
email: brodderi@gmail.com